sâmbătă, 15 septembrie 2012

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
Marcu 8, 34-38; 9, 1
"Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos,

Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş
Mitropolitul Timişoarei († 1656)
(15 septembrie)


Acatistul Sfantului Iosif Cel Nou de la Partos
Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, Mitropolitul TimisoareiAcest ierarh sfînt şi purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza Dalmaţiei, dintr-o familie de creştini valahi. Din botez se numea Iacob. Rămî-nînd orfan de mic, mama sa i-a dat o creştere aleasă, iar la vîrsta de 12 ani a fost trimis la Ohrida să înveţe carte.
Cînd avea 15 ani, tînărul Iacob este chemat de Hristos la sfînta nevoinţă călugărească, în Mănăstirea Maicii Domnului din localitate.